bossa

Proposta de regulació de les bosses de plàstic de nanses comercials, a partir de l'aplicació d'un impost ecològic de 20 cèntims d'euro per bossa.

La Campanya estratègica relacionada amb una nova normativa per redui l'ús de les bosses de plàstic és Catalunya Lliure de Bosses.

 

 

Aquest impost ambiental d'ordenació, d'objectiu no recaptatori, seria de caràcter finalista i destinaria la recaptació al Fons per la Prevenció dels Residus sent el seu objectiu principal desincentivar l'ús de les bosses de plàstic tot fent aparèixer, també en el moment del seu ús, informació sobre els efectes i els costos ambientals que aquestes ocasionen.

Com hi ha alternatives pràctiques de substitució del consum de les bosses, l'impost no es pot considerar gravós per als consumidors més enllà del que comporta el canvi d'hàbits que es demana, ja que distribuïdors i consumidors poden evitar no estar-ne subjectes no fent servir bosses de plàstic d'un sol ús.

Així mateix, l'impost que aquí es planteja seria complementari i aniria acompanyada d'altres mesures d'informació i d'impuls comercial i industrial, facilitant que el mercat i els ciutadans tinguin a l'abast mitjans que siguin alternatius i mediambientalment més adequats que les bosses d'un sol ús pel transport circumstancial de productes.

  • Que no es proporcioni al consumidor cap tipus de bossa de plàstic, de les característiques especificades per la normativa, sense repercutir l'impost ambiental sobre el seu consum, sent obligatori oferir elements alternatius al seu ús.
  • Que les bosses de plàstic de nanses inferiors a 80 µm de gruix quedin així afectades per un gravamen ambiental de 20 cèntims d'euro per bossa, el qual es traslladi al consumidor final que faci ús de les esmentades bosses com un sistema eventual de transport de productes.
  • L'import de l'impost de les bosses que adquireixi el consumidor final haurà d'aparèixer, en el seu cas,  en la factura o en el tiquet de compra del client per tal que sigui informat de l'aplicació del gravamen.

 

Més informació: