Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Creació i socialització de coneixement

L'àmbit creació i socialització de coneixement de la FPRC té l'objectiu de desenvolupar noves línies de recerca i investigació per al desenvolupament sostenible. Els estudis elaborats per la FPRC volen contribuir a que Catalunya esdevingui capdavantera en l’aplicació de pràctiques i instruments eficaços per anar avançant cap a una producció i un consum fonamentats en criteris de prevenció.
 
Vol ser un punt de referència sobre l'estat i evolució de la prevenció i reducció de residus i el consum responsable i pretenem amb ajuda de diversos sectors el seguiment, recopilació i selecció de dades rellevants que ajudin a conèixer la situació mediambiental entorn l'estat i les tendències del consum de recursos naturals i la generació de residus, així com noves tendències cap a la prevenció de residus.