-

Donem resposta a les necessitats dels diferents agents de la societat en la prevenció i gestió de residus.

// Societat #ResiduZero  //

 

Coneixement, iniciatives i projectes cap a la societat Residu Zero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consum sostenible que valora els recursos que proveeixen els sistemes naturals i integra tots els materials en processos cíclics, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús. Això vol dir aconseguir una societat sense efectes a la salut (Salut de plàstic) i ni amb productes que no puguin ser recuperats, reutilitzats, reciclats o compostats (Autòpsia dels residus)

banner2 còpia    banner web rezero signatures p   casa copia     noticia veritas

Estudis i informes

Estudis

2019. Informe Catalunya cap al residu zero. Situació actual i indicadors cap a la transició (resum executiu // informe complert)

2016 Disseny i desenvolupament del projecte Life + Rewine. La Reutilització al sector vitivinícola.

2015. Disseny i elaboració del Primer Informe Catalunya cap el Residu Zero.

2015. Disseny i redacció de l’Informe Redesigning Producer Responsibility. A new EPR is needed for a circular economy. Zero Waste Europe.

2015. Disseny i elaboració de l’estudi La Responsabilitat Ampliada del Productor -RAP- com a instrument d'avenç cap al Residu Zero.

2014-2016. Disseny i desenvolupament del projecte Prova pilot de retorn d’envasos a les universitats. Cambra de Comerç de Barcelona, ASCAME i FUNDITEC.

2014. Disseny i elaboració de l’Informe Implantació d’un sistema de retorn d’envasos de begudes. Oportunitats econòmiques pels municipis catalans. Retorna.

2014. Disseny i elaboració de l’estudi Potencial de creación de empleo a través de la mejora de gestión de los RAEE. Gremi de Recuperació de Catalunya.

2013. Disseny i direcció de l'estudi Recogida Selectiva de envases en España. Realitzat pel Catedràtic Ramon Sanz-UPC.

2013. Disseny i desenvolupament de la Prova Pilot d'implantació temporal d'un sistema de dipòsit devolució i retorn al municipi de Cadaqués.

2013. Elaboració de l’estudi Recycling of Nespresso capsules in Catalonia. Nestlé.

2013. Disseny i realització de l'estudi Flujos de residuos de envases. Gremi de Recuperació de Catalunya.

2011. Disseny i elaboració de l’Estudi d’elements d’envasat segons tipologia de comerç, recull d’experiències sobre prevenció del sobreenvasat i alternatives per al mercat català. Agència de Residus de Catalunya.

2009, 2010, 2011. Disseny i elaboració dels Informes Anuals Producció de residus en la compra quotidiana a Catalunya. Agència Catalana del Consum.

2010. Disseny i elaboració de l’estudi Sobreenvasat i envasos superflus en productes de consum quotidià. Agència de Residus de Catalunya.

2010. Disseny i elaboració de l’estudi El comerç de proximitat i la sostenibilitat. L’aposta del comerç de proximitat per una informació amb valor ambiental del producte i la reducció d’envasos d’un sol ús. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

2010. Direcció de l'estudi Análisis del Ciclo de Vida de la Gestión de Envases ligeros mediante SIG y SDDR en España. Realitzat per Innedit.

2008-2009. Disseny i elaboració de l’Estudi Tendències i efectes ambientals i socials de les polítiques de la producció, distribució i consum d'envasos a Catalunya. Elaborat conjuntament amb l’ICTA-UAB.

2008. Disseny i elaboració de l’Estudi Limitació de les Bosses de Plàstic de nansa d'un sol ús.

2008. Disseny i elaboració de l’Estudi Estalvi econòmic associat a les pràctiques de prevenció de residus per a una família estàndard catalana. Agència de Residus de Catalunya.