organicaEl model econòmic actual s’ha desenvolupat basant-se en conceptes d’economia lineal, del que es genera una important quantitat de residus que actualment suposen un dany ambiental.

Per canviar la tendència caldria reproduir el model de gestió de recursos de la natura. L’exemple més evident seria el cicle de la matèria orgànica, on totes les restes orgàniques (tant animals com vegetals) generades a la natura són realment recursos que retornen al sòl com a nutrients que permeten el desenvolupament de nous vegetals.

Veure article relacionat de Ramon Plana