Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Si la proposició de llei prioritza reduir el malbaratament alimentari en origen (reduint la sobreproducció), en segon lloc l'aprofitament d'aquells excedents que no s'han pogut evitar, i ho fa al llarg del cicle alimentari des del camp a la taula, es pot convertir en una llei referent a Europa.

En aquest sentit, en el cas dels aliments també convé recordar la màxima de la normativa europea: el millor residu és el que no es produeix. Per tant, en l'àmbit alimentari la prioritat ha de ser no produir excedents alimentaris i garantir que els aliments no acabin a les escombraries. I com que es perd menjar al llarg de tot el cicle alimentari, cal reduir el seu malbaratament des dels diferents sectors: primari, indústria, distribució a l'engròs, comerç al detall, restauració, llars...

Perquè així sigui, cal que s'especifiquin objectius quantitatius de reducció del malbaratament alimentari, i que inclogui a tots els sectors de la cadena alimentària atenent al principi de responsabilitat compartida.

D'altra banda s'hauria de permetre la venda d'aliments provinents de donació, que altrament haurien acabat a les escombraries. Donar valor comercial a aliments donats pot ser una activitat d'inserció social de col·lectius amb risc d'exclusió i alhora d'economia circular, que contribueixi a aprofitar tones d'aliments que actualment s'estan malbaratant. Això faria viable projectes com la botiga #Debonprofit que dona segones oportunitats tant als aliments com a les persones; iniciatives similars ja existeixen a molts països europeus.

També demanem que es permeti comercialitzar aliments vençuda la seva data de consum preferent i amb garanties, com succeeix a països europeus com Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, França, Noruega, Regne Unit... Allargar la vida dels aliments mantenint la seguretat alimentària permet canviar l'actual model d'economia lineal a una economia circular.

Reduïm el malbaratament alimentari, mitiguem el canvi climàtic

Un terç dels aliments que es produeixen al món per a consum humà acaba a les escombraries. 

A més, quan llencem menjar, no només llencem aliments, també malbaratem recursos, aigua, combustibles, gasos amb efecte hivernacle, esforç humà i diners. Per tant, evitar llençar menjar és una manera de combatre el canvi climàtic i alhora estalviar costos. Recuperem el valor dels aliments.