Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

organicaL'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta Han publicat l'estudi: "Impactes de l'ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM".

En aquest estudi s'ha volgut tractar en profunditat l'impacte beneficiós de l'ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM i els avantatges del seu ús junt amb el cubell airejat, tot valorant l'efecte minimitzador dels residus.

Podeu consultar-ho als enllaços següents:

http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_102.pdf

http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_105.pdf